Total Fire & Building Engineering

SIGURA Prometeu & Consult

Formarea de specialisti romani in domeniul securitatii la incendiu la nivelul noilor standarde europene, impunea constituirea unei structuri speciale distincte in cadrul firmei SIGURA TOTAL FIRE & BUILDING ENGINEERING si dedicata tocmai acestei activitati – structura care sa respecte integral cerintele legislatiei romanesti in privinta activitatilor care au ca obiect de activitate formarea si instruirea personalului si care sa se racordeze firesc in oferta generala a firmelor SIGURA si sa preia toate celelalte activitati cu specific complementar existente deja in portofoliu (consultanta, audit, training, analiza riscului de incendiu etc.).

 
Mai multe detalii pe site-ul www.siguraprometeu.ro
 

SERVICII OFERITE:

serv-consultanta

Consultanta si asistenta tehnica

Asiguram suportul operatorilor economici privind securitatea la incendiu in exploatare prin …
 
 

serv-autorizare

Autorizare ISU de securitate la incendiu

Asiguram toate activitatile necesare obtinerii autorizatiei ISU de securitate la incendiu, pentru obiective noi sau existente, in conformitate cu reglementarile …

serv-simulare-3d

Modelarea 3D a dezvoltarii incendiilor si a evacuarii de persoane

PyroSim şi Pathfinder sunt software destinate folosirii de către specialiştii în securitate la incendiu pentru …

serv-formare-profesionala

Formare profesionala

Cursuri autorizate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si de Ministerul Educatiei si Cercetarii si certificate de Consiliul National pentru Formarea Profesionala a Adultilor.