Asiguram toate activitatile necesare obtinerii avizului si autorizatiei ISU de securitate la incendiu

Pentru obiective noi sau existente, in conformitate cu reglementarile Ordinului nr. 129 din 25 august 2016, publicat in Monitorul Oficial nr. 675 din 1 septembrie 2016:

 • consultanta si audit initial;
 • elaborarea rapoartelor de expertiza;
 • elaborarea scenariilor de securitate la incendiu, in conformitate cu Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor nr. 129 / 25.08.2016 pentru aprobarea metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu;
 • identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu;
 • intocmirea DTAC (Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Constructie) si obtinerea avizului ISU de incepere a lucrarilor;
 • proiectare PT-DE (Proiect Tehnic si Detalii de Executie);
 • verificarea autorizata a documentatiilor;
 • implementarea tuturor solutiilor impuse prin raportul de expertiza;
 • suport si asistenta tehnica la intocmirea dosarului pentru obtinerea autorizatiei ISU de securitate la incendiu.

Activitatile necesare obtinerii avizului si autorizatiei ISU de securitate la incendiu:

 • Releveul situatiei existente
 • Raportul de expertiza tehnica
 • Scenariul de securitate la incendiu
 • Documentatia cu situatia propusa in faza DTAC (Ps+Pd)
 • Verificarea si stampilarea tuturor documentatiilor de catre expert
 • Asistenta tehnica la constituirea dosarului pentru obtinerea avizului ISU de incepere a lucrarilor
 • Proiectarea detaliilor de executie si tehnologica in faza PT-DE (Ps+Pd)
 • Verificarea si stampilarea tuturor documentatiilor de catre expert
 • Implementarea masurilor in obiectiv (etapa de executie)
 • Confirmarea atingerii nivelului de Securitate la incendiu estimat – Raport proiectant
 • Confirmarea atingerii nivelului de Securitate la incendiu estimat – Raport expert
 • Asistenta tehnica la constituirea dosarului pentru obtinerea autorizatiei ISU de functionare a obiectivului
Solicitați mai multe informații de la reprezentanții de vânzări SIGURA.
office@sigura.ro
021 312 31 32