Formare profesionala in Managementul Securitatii la Incendiu (cu eliberare de diplome) a personalului de proiectare si exploatare prin webinarii, seminarii, cursuri, etc.

Predarea este asigurata de cadre cu mare experienta in domeniu si beneficiaza de metode moderne audio-vizuale.

Aici, un rol important in aceasta actiune, permanent si constant, il are Scoala PROMETEU cu sesiunile sale dedicate celor mai stringente probleme ale practicii domeniului.

 

Cui ne adresam?

  • Tuturor persoanelor desemnate de conducerea unitatilor ca avand responsabilitati pe linia asigurarii securitatii la incendiu a obiectivelor respective ;
  • Oricaror cadre cu pregatire tehnica medie sau superioara care doresc sa activeze ca specialisti in acest domeniu, in cadrul tuturor unitatilor economice care au obligatia sa angajeze potrivit legislatiei in vigoare personal de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor ;
  • Tuturor proiectantilor si executantilor cu studii tehnice medii sau superioare, pentru intelegerea legislatiei europene de securitate la incendiu, a comportarii cladirilor in caz de incendiu si, prin consecinta, a corectei configurari a acestora in vederea unei comportari optime in caz de incendiu ;
  • Tuturor managerilor firmelor din domeniul industriei hoteliere si de alimentatie care fac eforturi pentru modernizarea bazei existente, pentru extinderea acesteia prin dezvoltarea unor investitii noi, dar mai ales pentru alinierea conditiilor de siguranta la incendiu in aceste unitati la standardele europene ;
  • Tuturor specialistilor firmelor de asigurari pentru care asigurarea unui raport corect intre riscul real de incendiu si nivelul de securitate la incendiu este o conditie profesionala a exercitarii activitatii in fata clientilor ;
  • Tuturor actualelor cadre tehnice cu atributii PSI care vor putea astfel sa-si perfectioneze nivelul profesional si sa-si imbunatateasca pozitia in organigrama unitatii economice in care actioneaza ;
  • Oricaror cadre din structura pompierilor militari, care vor dori sa-si continue activitatea in domeniul civil ;
  • Oricaror persoane care doresc sa se familiarizeze cu acest domeniu, cu care au tangenta in activitatea lor curenta si care sunt in contact profesional cu societatile de asigurari, organele legale de control in domeniu sau cu alte organisme implicate ;
Solicitați mai multe informații de la reprezentanții de vânzări SIGURA.
office@sigura.ro
021 312 31 32